Σχετικά με την Astoria Safety Stores p.c.

Μία Άρτια Οργανωμένη Εταιρεία, στελεχωμένη από υψηλό επιστημονικό προσωπικό, με εμπειρία και έντονο ενδιαφέρον για τον κλάδο της πυρασφάλειας. Παρέχοντας, «Έξυπνες» και απλές στην εφαρμογή λύσεις, φροντίζουμε για την αδιάλειπτη παραγωγή σε ορισμένες από τις σημαντικότερες βιομηχανικές μονάδες, καθώς και τη λειτουργία δημόσιων ιδρυμάτων, όπως πανεπιστήμια και νοσοκομεία.

  1. Εφοδιασμένη με σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008
  2. Πιστοποιημένη Εταιρία για Περιοδικό Έλεγχο, Συντήρηση Πυροσβεστήρων & Αναγόμωση Όλων των Τύπων Χαμηλής & Υψηλής Πίεσης
  3. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις: συστήματα πυρασφάλειας
  4. Παρακολουθώντας συνεχώς όλες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις