Εταιρεία

Είμαστε μία άρτια οργανωμένη εταιρεία, στελεχωμένη από υψηλό επιστημονικό προσωπικό, με εμπειρία και έντονο ενδιαφέρον για τον κλάδο της πυρασφάλειας, ενώ παρακολουθούμε συνεχώς όλες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Παρέχοντας «έξυπνες» και απλές στην εφαρμογή λύσεις, φροντίζουμε για την αδιάλειπτη παραγωγή και λειτουργία στις σημαντικότερες βιομηχανικές μονάδες, καθώς και τη λειτουργία δημόσιων ιδρυμάτων, όπως πανεπιστήμια, χώρους συνάθροισης κοινού και νοσοκομεία. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον πυροσβεστικό εξοπλισμό, τις πυράντοχες πόρτες πυρασφάλειας, τα πυροσβεστικά συγκροτήματα (αντλητικά κ.α), τα είδη πυροσβεστήρων, τις τιμές και τη χρήση τους (πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως, πυροσβεστήρες φορητοί, τροχήλατοι πυροσβεστήρες, πυροσβεστήρες αφρού wet chemical, πυροσβεστήρες οροφής, πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα CO2), καθώς και Πυροσβεστικό Εξοπλισμό όπως πυροσβεστικές φωλιές κ.α.

  1. Η εταιρεία μας είναι εφοδιασμένη με σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015/14001:2015/45001:2018/27001:2013/37001:2016 σχετικά με την Προμήθεια, Εγκατάσταση & Συντήρηση όλων των Μέσων Πυρασφάλειας (Συστημάτων Πυρανίχνευσης, Αυτόματης Κατάσβεσης & Μόνιμων Υδροδοτικών Πυροσβεστικών Δικτύων - Δικτύων Καταιονισμού)
  2. Διαθέτει Πιστοποιημένο Κέντρο Επανελέγχου Πυροσβεστήρων & Φιαλών Αυτόματης Κατάσβεσης όλων των τύπων, για Περιοδικό Έλεγχο, Συντήρηση Πυροσβεστήρων, Αναγόμωση & Υδραυλική Δοκιμή Χαμηλής & Υψηλής Πίεσης
  3. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τόσο σε επίπεδο Μελέτης, αλλά και στο Σχεδιασμό, την Εγκατάσταση & Συντήρηση για όλα τα συστήματα πυρασφάλειας, συστήματα πυρανίχνευσης και συστήματα κατάσβεσης.