Συστήματα Πυρανίχνευσης

Καλώς ήρθατε στην σελίδα μας όπου μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα συστήματα πυρανίχνευσης.

Συστήματα Πυρανίχνευσης αποκαλούνται τα συστήματα αυτά που αποτελούνται από πίνακες πυρανίχνευσης και διάφορες διασυνδεδεμένες συσκευές που έχουν ως σκοπό την όσο το δυνατόν ταχύτερη ανίχνευση εστίας φωτιάς ή διαρροής εκρηκτικών αερίων, με στόχο την έγκαιρη ειδοποίηση ή/και ενεργοποίηση άλλων συστημάτων για την περαιτέρω αντιμετώπιση και κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Κατηγορίες Συστημάτων Πυρανίχνευσης

Χωρίζονται σε συμβατικά, τα οποία διαθέτουν ζώνες με διάφορες συσκευές εγκατεστημένες σε κάθε μία από αυτές σε σειρά και αναλογικά, όπου οι συσκευές συνδέονται σε βρόγχους, δίνοντας μας τη δυνατότητα να γνωρίζουμε την ακριβή θέση κάθε ανιχνευτή και συσκευής ξεχωριστά, ώστε να γνωρίζουμε άμεσα σε ποιο χώρο έχει εκδηλωθεί συμβάν.

Εγκαθιστώντας ένα τέτοιο σύστημα λοιπόν επιζητούμε την ανίχνευση πιθανής πυρκαγιάς ώστε να είναι δυνατή η τοπική επέμβαση και η καταστολή της, πριν ακόμη προκαλέσει ζημιές στο κτίριο και τις εγκαταστάσεις ή και ανθρώπινες απώλειες.

Συγχρόνως επιδιώκουμε την έγκαιρη προειδοποίηση για την εκδήλωση πυρκαγιάς, ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής εκκένωση του χώρου του κτιρίου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των φάρων, των σειρήνων, των κουδουνιών καθώς και των κομβίων συναγερμού. Ένας αυτόματος τηλεφωνητής θα μπορούσε ακόμη να καλέσει την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε να εξασφαλιστεί άμεση επέμβαση.

Τέλος, η ενεργοποίηση ενός συστήματος πυρανίχνευσης θα μπορούσε με τη σειρά του να προκαλέσει την ενεργοποίηση ενός συστήματος αυτόματης κατάσβεσης εξοπλισμένο με κατάλληλο κατασβεστικό μέσο όπως ξηρά σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα, αέριο μέσο (Inergen, FM200, Novec, Aerosol, Argonite κα.) ή νερό.

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα για έλεγχο διαφόρων ηλεκτροβανών, συστημάτων εξαερισμού και ψύξης καθώς και μεγαφωνικών εγκαταστάσεων. Όλοι οι νέοι διευθυνσιοδοτούμενοι πίνακες εκτός από την πληθώρα επιλογών που μας δίνουν μέσω προγραμματισμού, για να επιλέξουμε τον κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισης μιας πυρκαγιάς, παρέχουν και τη δυνατότητα απεικόνισης του συστήματος πυρανίχνευσης σε οθόνη υπολογιστή.

Έτσι βλέπουμε το σύνολο του συστήματος με τις θέσεις των πυρανιχνευτών, των σειρήνων, των κομβίων, των φιαλών αυτόματης κατάσβεσης πάνω σε κατόψεις του κτιρίου, ενώ απεικονίζεται και η συσκευή η οποία έχει ενεργοποιηθεί. Τέτοιου είδους συστήματα εγκαθίστανται συνήθως σε control rooms παραγωγικών μονάδων όπου υπάρχει ανθρώπινη παρουσία καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Εκτός από την παρουσία της φωτιάς, ένα σύστημα πυρανίχνευσης μπορεί να ανιχνεύσει και την παρουσία τοξικών ή εκρηκτικών αερίων, οπότε στην περίπτωση αυτή και εφόσον χρησιμοποιούνται μόνο ανιχνευτές αερίων το σύστημα ονομάζεται «ανίχνευσης αερίων». Φυσικά δεν εμποδίζεται ο συνδυασμός όλων των τύπων των ανιχνευτών σε ένα κοινό σύστημα πυρανίχνευσης.

Άρα ένα σύστημα πυρανίχνευσης αποτελείται συνολικά από έναν κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης, περισσότερους υποπίνακες, ανιχνευτές πυρκαγιάς, θερμοκρασίας, αερίων, κομβία συναγερμού, φάρους, σειρήνες ή συνδυασμό αυτών οπότε μιλάμε για φαροσειρήνες και συσκευές ελέγχου όπως ενεργοποιητές φιαλών, ηλεκτροβάνες και μαγνητικές επαφές οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο πυράντοχων πορτών.

Τέλος χρησιμοποιούνται και επαφές για το κλείσιμο θυρίδων τα λεγόμενα fire dumpers τα οποία απομονώνουν/κλείνουν ανοίγματα όπου χρησιμοποιούνται για τον αερισμό επικίνδυνων χώρων.

Χρήση Συστημάτων Πυρανίχνευσης

Τα Συστήματα Πυρανίχνευσης συναντώνται τόσο σε μεγάλους χώρους και «Μεγάλες» εγκαταστάσεις, όπως δηλαδή σε βιομηχανίες, εμπορικές αποθήκες, πολυκαταστήματα και supermarkets, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, θέατρα, κινηματογράφους, μουσεία, αεροδρόμια, αθλητικές εγκαταστάσεις κτλ., όσο και σε μικρότερους χώρους εστίασης, γυμναστήρια, σταθμούς καυσίμων, παιδικούς σταθμούς.

Το μέγεθος και ο τύπος ποικίλει, καθώς ένα μικρό σύστημα θα μπορούσε να αποτελείται από έναν πίνακα πυρανίχνευσης, ένα κομβίο συναγερμού και μία μόλις φαροσειρήνα.

Στην περίπτωση αυτή, την οποία δεν έχουμε ανιχνευτές καπνού ή άλλου τύπου, το σύστημα αποκαλείται «Σύστημα Αναγγελίας Πυρκαγιάς» και συνήθως προδιαγράφεται σε φροντιστήρια και μικρούς παιδικούς σταθμούς. Αποτελεί ουσιαστικά μία υποκατηγορία συστήματος πυρανίχνευσης.

Μία άλλη υποκατηγορία όπως αναφέραμε παραπάνω είναι και το σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων, το οποίο αποτελείται από έναν πίνακα πυρανίχνευσης, στον οποίο συνδέονται ανιχνευτές εκρηκτικών αερίων, ρυθμισμένοι να ανιχνεύουν υψηλότερα του κανονικού επίπεδα συγκέντρωσης επικίνδυνων αερίων.

Τα αέρια αυτά μπορεί να είναι μεθάνιο (φυσικό αέριο), προπάνιο, μονοξείδιο του άνθρακα (καυσαέρια), αμμωνία, διαλύτες, αιθυλική αλκοόλη και διάφορα άλλα εκρηκτικά ή τοξικά, επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον των ανιχνευτών εγκαθίστανται συσκευές ειδοποίησης, φάροι, σειρήνες, κουδούνια, καθώς και κομβία συναγερμού, τα οποία με την χειροκίνητη ενεργοποίηση προκαλούν συναγερμό, ενώ παράλληλα ενεργοποιούν και τις εγκατεστημένες ηλεκτροβάνες ώστε να σταματήσει η παροχή αερίου προς τις συσκευές κατανάλωσης και να περιοριστεί με αυτόν τον τρόπο η διαρροή.

Τα πλέον συνηθισμένα συστήματα ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων είναι αυτά που βρίσκονται εγκατεστημένα σε χώρους εστίασης, είτε πρόκειται για φυσικό αέριο ή για φιάλες προπανίου.

Το δίκτυο καταιονισμού (sprinklers) εξάλλου, μπορεί να αποτελέσει μία ιδιότυπη κατηγορία συστήματος πυρανίχνευσης, καθώς με την εγκατάσταση ανιχνευτών ροής στις αναχωρήσεις των κλάδων πυρόσβεσης, είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε την παρουσία πυρκαγιάς.

Όταν ένας καταιονιτήρας σπάσει εξαιτίας της αυξημένης τοπικά θερμοκρασίας, το νερό που βρίσκεται εγκλωβισμένο στις σωληνώσεις θα αρχίσει να ρέει προκαλώντας την ενεργοποίηση του ανιχνευτή ροής και εν συνεχεία του πίνακα πυρανίχνευσης στον οποίο είναι διασυνδεδεμένος. Με αυτό τον τρόπο το δίκτυο καταιονισμού αποκτά διττό ρόλο, τον πρωταρχικό του συστήματος πυρόσβεσης αλλά και το δευτερεύων του συστήματος πυρανίχνευσης.

Μεγαλύτερα Συστήματα Πυρανίχνευσης αποτελούνται από εκατοντάδες ανιχνευτές, δεκάδες κομβία και φαροσειρήνες Όλα τα συστήματα πυρανίχνευσης σχεδιάζονται από έμπειρο μηχανικό σύμφωνα με τις τελευταίες ευρωπαϊκές προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ54. Η εγκατάσταση τέλος, θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένη εταιρεία και πάντα σε συνεργασία με τον επιβλέποντα μηχανικό.

Το Κόστος ενός Συστήματος Πυρανίχνευσης

Το κόστος για την εγκατάσταση ενός συστήματος πυρανίχνευσης ποικίλει ανάλογα με τον αριθμό των συσκευών, την ποιότητα τους, την ευκολία της εγκατάστασης κ.α.

Για παράδειγμα ένας ανιχνευτής καπνού μπορεί να είναι συμβατικός ή αναλογικός, απλής προστασίας από υγρασία και σκόνη ή στεγανός, αντιεκρηκτικού τύπου, οπτικός ή δέσμης. Τα απλά συστήματα μέχρι δέκα ανιχνευτές κοστίζουν λιγότερο από 1000Ε, ενώ για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, νοσοκομεία, βιομηχανικές μονάδες, το συνολικό κόστος ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Συντήρηση Συστήματος Πυρανίχνευσης

Όπως όλα τα μέσα πυρασφάλειας έτσι και το σύστημα πυρανίχνευσης πρέπει να συντηρείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Τα τελευταία πρότυπα μάλιστα προβλέπουν τακτική συντήρηση κάθε τρεις μήνες ενώ μία φορά το χρόνο απαιτείται εκτεταμένη συντήρηση με τις παρακάτω ενέργειες.

 • Λύση ανιχνευτή (Καπνού - Θερμοκρασίας / Θερμοδιαφορικός) από την βάση του
 • Καθαρισμός ανιχνευτή με συσκευή ξηρού αέρα
 • Καθαρισμός επαφών ανιχνευτή με ειδικό spray επαφών
 • Αρμολόγηση ανιχνευτή
 • Δοκιμή ανιχνευτή και πρόκληση συναγερμού με συσκευή smoke detector test pole
 • Έλεγχος υαλόφρακτου κομβίου συναγερμού.
 • Δοκιμή λειτουργίας κομβίου
 • Έλεγχος Φαροσειρήνων
 • Έλεγχος ανιχνευτή ροής (όπου είναι εγκατεστημένος)
 • Έλεγχος πίνακα πυρανίχνευσης
 • Έλεγχος συσσωρευτών μολύβδου
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των περιφερειακών συσκευών
 • Έκδοση δελτίου συντήρησης υπογεγραμμένο από τον διενεργήσαντα τη συντήρηση και σφραγίδα στο κόκκινο βιβλίο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Η εξασφαλισμένη διάρκεια ζωής για τους ανιχνευτές καπνού, θερμοδιαφορικούς, θερμοκρασίας, φλόγας είναι τα 10 έτη, ενώ για τους ανιχνευτές εκρηκτικών αερίων είναι τα 5 έτη.

Ειδικότερα οι τελευταίοι χρειάζεται εκτός από συντήρηση να βαθμονομούνται κάθε χρόνο ώστε να παραμένουν αξιόπιστες οι μετρήσεις τους σχετικά με τη συγκέντρωση αεριών.

Βρείτε τα κατάλληλα συστήματα πυρανίχνευσης και προϊόντα για τις ανάγκες της επιχείρησης σας και την επιτυχή πρόληψη πυρκαγιάς. Τα προϊόντα πυρανίχνευσης μας όπως ο ανιχνευτής καπνού, το κομβίο αναγγελίας πυρκαγιάς, ο φωτισμός ασφαλείας, η φαροσειρήνα υψηλής φωτεινότητας καθώς και οι πίνακες πυρανίχνευσης χρησιμοποιούνται ευρέως σε βιομηχανικούς χώρους, νοσοκομεία, super markets, μαγειρεία, πανεπιστήμια, ξενοδοχεία και άλλους μεγάλους επαγγελματικούς δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Δείτε παρακάτω τα προϊόντα μας, τις τιμές και τις διαστάσεις καθώς και τις χρήσεις τους. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε στο κατάστημα μας στην Θεσσαλονίκη.

Εξυπηρετούμε επίσης την Χαλκιδική αλλά και τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά ή να βρείτε αυτό που θέλετε κατευθείαν στο παρόν ηλεκτρονικό μας κατάστημα (e -shop).