Συστήματα Αυτόματης Κατάσβεσης Μαγειρείων

Αυτόματη Κατάσβεση Μαγειρείων

Σχεδιάζουμε και εγκαθιστούμε συστήματα κατάσβεσης όλων των τύπων, εγκεκριμένα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, με υψηλή αξιοπιστία στη λειτουργία τους και ευκολία στη συντήρηση, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Για τα Συστήματα Μαγειρείων ειδικότερα:

  • Τα παλαιά Συστήματα Αυτόματης Κατάσβεσης δεν προσέφεραν μία ολοκληρωμένη και αξιόπιστη λύση κατά της φωτιάς πάνω στις καυτές επιφάνειες. Αποδεδειγμένα, η σκόνη παρέμενε εγκλωβισμένη στο δίκτυο των σωληνώσεων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ροή κατασβεστικού υλικού προς τις καιόμενες επιφάνειες ή τα φίλτρα και το σύστημα εξαερισμού μέσω των αεραγωγών. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία με την Πυροσβεστική Διάταξη 15/2014, επέβαλλε την κατάργηση των συστημάτων τοπικής εφαρμογής. Συγκεκριμένα προβλέπει πως, «… σε περιπτώσεις που είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση , άνωθεν των καυτών επιφανειών παρασκευής φαγητού, ειδικό σύστημα απαγωγής αερίων καύσης (Καπέλο-Χοάνη), απαιτείται η εγκατάσταση συστήματος τοπικής κατάσβεσης κατηγοριάς F, που λειτουργεί αυτόματα και χειροκίνητα…». Το νέο σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μην υπάρχει εγκλωβισμένο υλικό εντός των σωληνώσεων, ενώ παράλληλα το υλικό κατάσβεσης είναι πυροσβεστικός αφρός, κατάλληλος για μαγειρικά λίπη. Το σύστημα ενεργοποιείται μέσων εύτηκτων συνδέσμων – ανιχνευτών είτε μέσω ενός θερμοκαλωδίου γραμμικής ανίχνευσης. Οι θερμοκρασίες ενεργοποίησης είναι τρεις (138, 182 & 250°C). Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται μόνο μία (1) Συσκευή τηγανίσματος-Φριτέζα με χωρητικότητα μικρότερη των 10L , εγκαθίσταται σύστημα τοπικής κατάσβεσης κατηγορίας Α ή Β (Ξηράς Κόνεως ή Βάσεων Νερού)


Πυροσβεστήρας αφρού για αυτόματη κατάσβεση πυρκαγιάς σε μαγειρεία, κουζίνες εστιατορίων - Σύστημα wet chemical.