Πυροσβεστικά Συγκροτήματα κατά EN671/EN12845 - Μόνιμα Υδροδοτικά Πυροσβεστικά Δίκτυα (ΜΥΠΔ) - Δίκτυα Καταιονισμού

Πυροσβεστικά Συγκροτήματα κατά EN671/EN12845 - Μόνιμα Υδροδοτικά Πυροσβεστικά Δίκτυα (ΜΥΠΔ) & Δίκτυα Καταιονισμού με Sprinklers

Αρκετές μελέτες πυρασφάλειας, ειδικότερα εάν πρόκειται για εγκαταστάσεις μεγάλης έκτασης, περιλαμβάνουν το Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο (ΜΥΠΔ) ως ένα από τα βασικά μέσα ενεργητικής πυρασφάλειας. Τι ακριβώς όμως είναι το σύστημα αυτό, πως κατασκευάζεται και ποια η χρήση του; Το ΜΥΠΔ αποτελείται από το πυροσβεστικό δίκτυο, τις σωληνώσεις δηλαδή που τροφοδοτούν τις Πυροσβεστικές Φωλιές (Π.Φ.) με νερό, το πυροσβεστικό συγκρότημα (Π/Σ) με τις αντλίες νερού πετρελαιοκίνητες ή ηλεκτροκίνητες και άλλες διατάξεις, καθώς και τη δεξαμενή νερού. Τα πυροσβεστικά συγκροτήματα κατά ΕΝ671/EN12845 αποτελούνται λοιπόν από μία κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία νερού, από μία εφεδρική πετρελαιοκίνητη αντλία νερού και – στις περισσότερες των περιπτώσεων – από μία βοηθητική ηλεκτροκίνητη αντλία (Jockey Pump).

Οι ποιο διαδεδομένες παραλλαγές με βάση τους κινητήρες που φέρει ένα πυροσβεστικό συγκρότημα είναι:

 • Πετρελαιοκίνητη αντλία νερού υποστηριζόμενη από ηλεκτροκίνητη και βοηθητική αντλία (Jockey Pump)
 • Πετρελαιοκίνητη αντλία νερού υποστηριζόμενη από ηλεκτροκίνητη
 • Ηλεκτροκίνητη Αντλία νερού υποστηριζόμενη από δεύτερη ηλεκτροκίνητη
 • Ηλεκτροκίνητη Αντλία νερού υποστηριζόμενη από δεύτερη ηλεκτροκίνητη και βοηθητική ηλεκτροκίνητη αντλία (Jockey Pump)

Όλες οι παραλλαγές των αυτόματων πυροσβεστικών συγκροτημάτων περιλαμβάνουν επίσης:

 • Πιεστικό δοχείο με μεμβράνη από καουτσούκ, με ειδικό κράμα μετάλλου που δεν οξειδώνεται και ονομαστική πίεση περί τις 10 atm. Η χωρητικότητα του ξεκινάει από 100L και φθάνει συνήθως τα 500L, ανάλογα με το μέγεθος του Π/Σ
 • Πίνακα αυτοματισμού, με στεγανό ερμάριο προστασίας IP55, κατασκευασμένο από λαμαρίνα DKP και βαμμένο ηλεκτροστατικά. Φέρει διακόπτες, ρελλέ, χρονικά, ασφάλειες και μικροεξαρτήματα που διασφαλίζουν πλήρως την αυτόματη λειτουργία του, ενώ διασφαλίζον παράλληλα και την προστασία του Π/Σ.
 • Συλλέκτες αναρρόφησης και κατάθλιψης, διαφόρων διαμέτρων (4”-8”) με ενσωματωμένες φλάντζες συναρμογής
 • Εξαρτήματα ελέγχου (πιεζοστάτες, μανόμετρα, βαλβίδες αντεπιστροφής, βάνες, φλοτέρ)
 • Συσσωρευτή για την εκκίνηση του πετρελαιοκινητήρα, τοποθετημένο σε μεταλλική βάση


Χρήση Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων

Όπως αναφέραμε και παραπάνω τα Μόνιμα Υδροδοτικά Πυροσβεστικά Δίκτυα (ΜΥΠΔ) χρησιμοποιούνται κυρίως σε «Μεγάλες» εγκαταστάσεις. Θα τα δούμε δηλαδή σε βιομηχανίες, εμπορικές αποθήκες, πολυκαταστήματα και supermarkets, καθώς και σε νοσοκομεία, πανεπιστήμια, θέατρα, κινηματογράφους, μουσεία, αεροδρόμια, αθλητικές εγκαταστάσεις κτλ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το ΜΥΠΔ συνδυάζεται και με δίκτυο καταιονισμού (sprinklers), συνήθως σε χώρους με υψηλό πυροθερμικό φορτίο, ή σε χώρους συνάθροισης κοινού όπου θέλουμε να εξασφαλίσουμε αυτόματη πυρόσβεση, αλλά ταυτόχρονα και την ασφαλή εκκένωση του χώρου σε περίπτωση πυρκαγιάς. Επιπλέον Sprinklers τοποθετούνται και στα ράφια (in rack) σε χώρους logistics ώστε να επιτύχουμε την καλύτερη προστασία και άμεση αντίδραση στη φωτιά αν αυτή εκδηλωθεί στα αποθηκευμένα προϊόντα στα ράφια.

Το ΜΥΠΔ σχεδιάζεται από μηχανικό έμπειρο σε υδραυλικούς υπολογισμούς και γνώστη του σκοπού και της λειτουργίας των συστημάτων πυρασφάλειας, ώστε να αποφύγουμε ελλειπή ή περιττά μέτρα τα οποία στην πρώτη περίπτωση δεν θα είναι επαρκή για την σωστή αντιμετώπιση της φωτιάς, ενώ στη δεύτερη μπορεί να οδηγήσουν σε δαπανηρές και δυσλειτουργικές εγκαταστάσεις.

Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση του καθορίζεται από την Τεχνική Οδηγία Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/1986: «Εγκαταστάσεις σε κτήρια: Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό» καθώς και από το ΕΛΟΤ ΕΝ671: «Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – συστήματα με (εύκαμπτους) σωλήνες». Για τα δίκτυα καταιονισμού επιπλέον από το EN12845. Η εγκατάσταση τέλος, θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένη εταιρεία και πάντα σε συνεργασία με τον επιβλέποντα μηχανικό.


Τιμοκατάλογος - Το Κόστος ενός Πυροσβεστικού Συγκροτήματος

Το κόστος για ένα ολοκληρωμένο ΜΥΠΔ καθορίζεται από το μέγεθος της δεξαμενής, την ισχύ των αντλιών καθώς και τον αριθμό των Π.Φ. σε συνδυασμό με το Πυροσβεστικό Δίκτυο. Η δεξαμενή επιβάλλεται να είναι κατασκευασμένη από άκαυστο υλικό (μεταλλική ή σκυρόδεμα) και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπονται πλαστικές.

Το πυροσβεστικό δίκτυο κατασκευάζεται από χαλυβδοσωλήνες βαρέως τύπου και μόνον για το υπόγειο τμήμα του επιτρέπονται και πλαστικές σωληνώσεις. Ο λόγος προφανής, καθώς όταν εκδηλωθεί πυρκαγιά το δίκτυο και η δεξαμενή πρέπει να είναι ικανά να τροφοδοτήσουν με νερό όλα τα σημεία του υπό προστασία χώρου και για διάστημα ικανό μέχρι να φτάσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι αντλίες και οι κινητήρες του Πυροσβεστικού Συγκροτήματος καλό είναι να προέρχονται από αναγνωρισμένο οίκο κατασκευασμένα από υλικά υψηλής ποιότητας, ώστε να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία τους σε κατάσταση συναγερμού.


Συντήρηση Πυροσβεστικού Συγκροτήματος

Η ορθή συντήρηση του πυροσβεστικού συγκροτήματος, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άρτια λειτουργία του.

Συνίσταται η μηνιαία συντήρηση του πυροσβεστικού συγκροτήματος και η δοκιμή της λειτουργίας του, που περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:

 • Συμπλήρωση υγρών μπαταρίας
 • Έλεγχος τάσης και έντασης ρεύματος μπαταρίας
 • Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων και λυχνιών πίνακα αυτοματισμού
 • Έλεγχος ρελέ ισχύων και βοηθητικών
 • Έλεγχος ηλεκτρικής διάταξης φόρτισης μπαταρίας
 • Έλεγχος βοηθητικού κυκλώματος αυτοματισμού πετρελαιοκινητήρα
 • Έλεγχος στεγανωτικών (σαλαμάστρας) αντλιών
 • Έλεγχος βαλβίδων αντεπιστροφής και βανών συγκροτήματος
 • Έλεγχος και συμπλήρωση λαδιών κινητήρα(1)
 • Έλεγχος και συμπλήρωση λαδιών αντλιών(1)
 • Έλεγχος και συμπλήρωση νερού στο ψυγείο του πετρελαιοκινητήρα(2)
 • Έλεγχος και συμπλήρωση καυσίμου πετρελαίου
 • Έλεγχος πιεζοστατών και μανομέτρων
 • Λίπανση όλων των μερών όπου απαιτείται

(1) Το λάδι που χρησιμοποιείται, τόσο στον πετρελαιοκινητήρα εφόσον ο τύπος του συγκροτήματος διαθέτει πετρελαιοκινητήρα, όσο και στις αντλίες είναι SAE 30 ή παρόμοιου τύπου σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Η πλήρωση λαδιού στην αντλία γίνεται από την τάπα στο πάνω μέρος του κορμού της αντλίας, αφού αφαιρεθεί η τάπα στο πλάι του κορμού. Έναρξη ροής λαδιού από την οπή αυτή, είναι ενδεικτική πως η στάθμη του λαδιού βρίσκετε σε ικανοποιητικό επίπεδο.

(2) Κατά τους χειμερινούς μήνες συμπληρώνουμε αντιψυκτικό.

Προστασία Αντλιοστασίου

Το Π/Σ βρίσκεται εγκατεστημένο εντός του αντλιοστασίου είτε εσωτερικά ή εξωτερικά του κτιρίου και θεωρείται επικίνδυνος χώρος, όπου μπορεί να εκδηλωθεί και να μεταδοθεί πυρκαγιά. Για το λόγο αυτό το αντλιοστάσιο είναι πυράντοχα διαχωρισμένο από τους υπόλοιπους χώρους της εγκατάστασης, ενώ εξοπλίζεται και με κατάλληλο σύστημα κατάσβεσης. Το σύστημα αυτό είναι συνήθως ξηράς σκόνης αποτελούμενο από κατάλληλη διάταξη πυρανιχνευτών, πίνακα κατάσβεσης καθώς και φιάλη αυτόματης κατάσβεσης. Εναλλακτικά, μπορεί να προτιμηθεί σύστημα αυτόματης κατάσβεσης CO2, το οποίο δεν αφήνει υπολείμματα, προστατεύοντας έτσι τον ηλεκτρομηχανολογικό μας εξοπλισμό.

Τέλος είναι απαραίτητο το Πυροσβεστικό Συγκρότημα να προστατεύεται από χαμηλές θερμοκρασίες και να είναι σε χώρο καλά μονωμένο που διατηρεί φυσιολογική θερμοκρασία.

Αξιόπιστα Πυροσβεστικά Συγκροτήματα

Τα πλήρως αυτοματοποιημένα Συγκροτήματα της Εταιρίας μας προσφέρουν:

 • Αξιοπιστία με τη σωστή σχεδίαση και κατασκευή από έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό
 • Ευκολία εγκατάστασης
 • Εύκολη Ρύθμιση με τα πλέον αξιόπιστα υλικά (πιεζοστάτες, βάνες, διακόπτες)
 • After Sales Service με το εξειδικευμένο προσωπικό μας για τη συντήρηση του Π/Σ και όλου του πυροσβεστικού δικτύου με τις Πυροσβεστικές Φωλιές, τα Sprinklers, τις βάνες και τους σταθμούς ελέγχου (Wet/Dry Alarm Valves).


Ευχαριστούμε για τον χρόνο παραμονής σας στην σελίδα μας σχετικά με τα Πυροσβεστικά Συγκροτήματα κατά EN671/EN12845