Πυροσβεστικοί Σταθμοί Εργαλείων

[Επικοινωνήστε για Τιμή]
Απλός Πυροσβεστικός Σταθμός Εργαλείων (σύμφωνα με τη 14η Πυροσβεστική Διάταξη του 2014) περιλαμβάνεται: α. Ένας (1) λοστός διάρρηξης. β. Ένα (1) τσεκούρι....
Σε Απόθεμα