Συστήματα Πυρασφάλειας: Εγκατάσταση & Συντήρηση

Συστήματα πυρασφάλειας για την Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας: Η εταιρεία μας καλύπτει όλο το φάσμα των μέσων πυρασφάλειας από απλά φορητά μέσα πυρόσβεσης (πυρ/ρες) έως και τελευταίας τεχνολογίας «έξυπνα» συστήματα πυρανίχνευσης & αυτόματης κατάσβεσης.

Όλοι μας οι τεχνικοί έχουν μεγάλη εμπειρία στην Εγκατάσταση & Συντήρηση Μόνιμων Υδροδοτικών Πυροσβεστικών Δικτύων (ΜΥΠΔ κατά ΕΝ12845) και συστημάτων καταιονισμού, αυτόματων συστημάτων πυρανίχνευσης, καθώς και Συστημάτων Αυτόματης Κατάσβεσης Wet Chemical κατάλληλα για μαγειρεία.

Πυροδιαμερίσματα διαφόρων τύπων, με πυράντοχες πόρτες πυρασφάλειας, υαλοστάσια, πυροκουρτίνες, πυράντοχα ρολλά & πάνελ πετροβάμβακα. Συνεχή Υποστήριξη προς τον πελάτη, τόσο κατά το σχεδιασμό, την εγκατάσταση αλλά και τη συντήρηση όλων των μέσων πυρασφάλειας.


Δελτία ελέγχου: