Συστήματα Αυτόματης Κατάσβεσης Wet Chemical

Σχεδιάζουμε και εγκαθιστούμε συστήματα τοπικής εφαρμογής wet chemical - συστήματα κατάσβεσης (άμεσης πυρόσβεσης μαγειρείων) όλων των τύπων, εγκεκριμένα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, με υψηλή αξιοπιστία στη λειτουργία τους και ευκολία στη συντήρηση, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Τα συστήματα αυτά ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία "συστήματα κατάσβεσης αυτόματης".

Για τα Συστήματα Κατάσβεσης Μαγειρείων ειδικότερα: Τα παλαιά Συστήματα Αυτόματης Κατάσβεσης Ξηράς Σκόνης δεν προσέφεραν μία ολοκληρωμένη και αξιόπιστη λύση κατά της φωτιάς πάνω στις καυτές επιφάνειες. Αποδεδειγμένα, η σκόνη παρέμενε εγκλωβισμένη στο δίκτυο των σωληνώσεων καθώς με το πέρασμα του χρόνου αυτή "πέτρωνε", φράζοντας τη ροή κατασβεστικού υλικού προς τις φλεγόμενες συσκευές μαγειρέματος καθώς και το σύστημα εξαερισμού των αεραγωγών. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία με την Πυροσβεστική Διάταξη 15/2014, προχώρησε στην κατάργηση των συστημάτων τοπικής εφαρμογής. Συγκεκριμένα προβλέπεται πως, «… σε περιπτώσεις που είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση , άνωθεν των καυτών επιφανειών παρασκευής φαγητού, ειδικό σύστημα απαγωγής αερίων καύσης (Καπέλο-Χοάνη), απαιτείται η εγκατάσταση συστήματος τοπικής κατάσβεσης κατηγοριάς F, που λειτουργεί αυτόματα και χειροκίνητα…». Το νέο σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μην υπάρχει εγκλωβισμένο υλικό εντός των σωληνώσεων, ενώ παράλληλα το υλικό κατάσβεσης είναι πυροσβεστικός αφρός, κατάλληλος για μαγειρικά λίπη. Το σύστημα ενεργοποιείται μέσων εύτηκτων συνδέσμων – ανιχνευτών είτε μέσω ενός θερμοκαλωδίου γραμμικής ανίχνευσης. Οι θερμοκρασίες ενεργοποίησης είναι τρεις (138, 182 & 250°C). Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται μόνο μία (1) Συσκευή τηγανίσματος-Φριτέζα με χωρητικότητα μικρότερη των 10L, εγκαθίσταται σύστημα τοπικής κατάσβεσης κατηγορίας Α ή Β (Ξηράς Κόνεως ή Βάσεων Νερού).

Εκτός από το σύστημα αυτόματης κατάσβεσης για τους επαγγελματικούς χώρους εστίασης προβλέπεται και η χρήση φορητού Πυροσβεστήρα αφρού Wet Chemical χωρητικότητας 2L σε περίπτωση που έχουμε περιορισμένη ανάφλεξη και δεν επιθυμούμε την ενεργοποίηση όλου του συστήματος ή ακόμη και σε αποτυχία λειτουργίας του εγκατεστημένου συστήματος λόγω πλημμελούς συντήρησης ή λανθασμένης εγκατάστασης.

Ευχαριστούμε για τον χρόνο παραμονής σας στην σελίδα μας για τα συστήματα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής wet chemical.