Μεσαίοι Πυροσβεστήρες

Πυροσβεστήρες Μεσαίου Μεγέθους κατάλληλοι για επαγγελματική χρήση: Νοσοκομεία, θέατρα, πανεπιστήμια, αποθήκες, λεβητοστάσια, επαγγελματικά οχήματα και άλλους χώρους συνάθροισης Κοινού. Δείτε τιμές παρακάτω.