Συντήρηση Πυροσβεστήρων: Θεσσαλονίκη & Χαλκιδική

Συντήρηση Πυροσβεστήρων: Θεσσαλονίκη & Χαλκιδική & Πανελλαδικά

Η Astoria Safety Stores διαθέτει ,

  • Ένα πλήρως εξοπλισμένο και πιστοποιημένο εργαστήριο συντήρησης όλων των τύπων πυρ/ρων χαμηλής & υψηλής πίεσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις Κ.Υ.Α. 618/43/2005 & 17230/671/2005.
  • Τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό ακτινομετρικού ελέγχου για τις φιάλες αυτόματης κατάσβεσης. (Φιάλες Ξηράς Κόνεως, Πυροσβεστήρες Αφρού, Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2), Νερού, Wet Chemical, Inergen, FM-200, Argonite, Novec)

Το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι καταρτισμένο & πιστοποιημένο με εμπειρία ετών στον τομέα της πυρασφάλειας. Έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε και συντηρήσουμε όλους τους διαφορετικούς τύπους πυροσβεστήρων και φιαλών αυτόματης κατάσβεσης όπως, Πυροσβεστήρες & Φιάλες Ξηράς Κόνεως, Πυροσβεστικού Αφρού, Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2), Νερού, Wet Chemical, Inergen, FM-200, Argonite, Novec