Συντήρηση Πυροσβεστήρων

Συντήρηση Πυροσβεστήρων Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική & Πανελλαδικά

Η Astoria Safety Stores διαθέτει,

  • Ένα πλήρως εξοπλισμένο και πιστοποιημένο εργαστήριο συντήρησης για όλες τις κατηγορίες πυροσβεστήρων χαμηλής & υψηλής πίεσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις Κ.Υ.Α. 618/43/2005 & 17230/671/2005. Σύμφωνα με την νομοθεσία (Κ.Υ.Α. 618/43/2005 ΦΕΚ Β΄52), η συντήρηση του πυροσβεστήρα πρέπει να γίνεται μια φορά τον χρόνο, έτσι ώστε να είναι εξασφαλισμένη η σωστή λειτουργία του σε περίπτωση φωτιάς. Η ορθή συντήρηση του πυροσβεστήρα απαιτεί απαραιτήτως το άνοιγμα του δοχείου, ώστε να ελεγχθεί το εσωτερικό του για τυχόν αλλοιώσεις, να ελεγχθεί το κατασβεστικό υλικό, το κλείστρο, οι στεγανωτικοί δακτύλιοι και το μανόμετρο. Επιπλέον θα χρειαστεί να λιπανθούν εξαρτήματα και να ελεγχθούν πως λειτουργούν σωστά. Στους πυροσβεστήρες υψηλής πίεσης, διοξειδίου του άνθρακα (CO2), δεν ανοίγεται το κλείστρο, ελέγχεται συνολικά ο πυροσβεστήρας και ζυγίζεται. ΜΗΝ αποδέχεστε πυροσβεστήρες χωρίς το χαρακτηριστικό δακτύλιο ελέγχου ή με ελαστικό δακτύλιο που δεν πληροί τις προδιαγραφές σχήματος και σκληρότητας, καθώς μπορεί να μην έχει γίνει σωστή συντήρηση παρά μόνο αλλαγή πινακίδων ελέγχου και δακτυλίου.
  • Πιστοποιημένο Κέντρο Επανελέγχου για την Υδραυλική Δοκιμή των Πυροσβεστήρων & Φιαλών Αυτόματης Κατάσβεσης όλων των τύπων

Το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι καταρτισμένο & πιστοποιημένο, με εμπειρία ετών στον τομέα της πυρασφάλειας. Αυτόματα Κλείστρα & Ενεργοποιητές για όλους τους διαφορετικούς τύπους πυροσβεστήρων και φιαλών αυτόματης κατάσβεσης όπως, Πυροσβεστήρες & Φιάλες Ξηράς Κόνεως, Πυροσβεστικού Αφρού, Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2), Νερού, Wet Chemical, Inergen, FM-200, Argonite, Novec, Aerosol. Επιπλέον μπορείτε να συντηρήσετε τη φιάλη της αναπνευστικής σας συσκευής, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή ασφαλής και έτοιμη προς χρήση.


Για να αποφύγετε κακοτοπιές και πρακτικές κακής συντήρησης φροντίστε να εξασφαλίσετε πως ο προμηθευτής σας θα μεριμνήσει

  • Για Πυροσβεστήρες Προσωρινής Τοποθέτησης

Ζητείστε να σας αφήσουν πυροσβεστήρες προσωρινής τοποθέτησης, τόσους ώστε να καλύπτονται όλοι οι χώροι και να παραλάβετε τους πυροσβεστήρες σας εντός 48 ωρών, εάν πρόκειται για φιάλες αυτόματης κατάσβεσης που προστατεύουν επικίνδυνους χώρους. Λάβετε σοβαρά υπόψη πως σε περίπτωση πυρκαγιάς, η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να μην σας αποζημιώσει καθώς τα μέτρα θα θεωρούνται ελλιπή.

  • Να επιστραφούν οι δικοί σας πυροσβεστήρες και όχι παλαιότεροι ή άλλου τύπου
  • Να χορηγηθεί Μητρώο Πυροσβεστήρων και Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Λειτουργίας απαραίτητη για την Π/Υ
  • Να σφραγιστεί και υπογραφεί το Κόκκινο Βιβλίο της Π/Υ
  • Να μας ενημερώσει έγκαιρα για το συνολικό κόστος συντήρησης συμπεριλαμβανομένων των μικροϋλικών
  • Να εφαρμοστεί κατάλληλος δακτύλιος ελέγχου με τις σωστές προδιαγραφές, ο οποίος δεν θα φέρει παραμορφώσεις, ώστε να αποφύγουμε πρακτικές "ψευδοσυντήρησης" (Εικ. 1-6)

Συμπληρώστε τη φόρμα παρακάτω με τα στοιχεία επικοινωνίας και τον τύπο των πυροσβεστήρων που διαθέτετε και θα λάβετε άμεσα ενημέρωση για τη διαδικασία και το κόστος συντήρησης.

Επιπλέον, μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε και να πάρετε απάντηση στο δημοφιλές ερώτημα "αναγομωση πυροσβεστηρων τιμη".

Ευχαριστούμε για τον χρόνο παραμονής σας στην σελίδα μας για τη συντηρηση πυροσβεστήρων