Μελέτη Πυρασφάλειας & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ένα υψηλό επιστημονικό προσωπικό σας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τα ενδεδειγμένα συστήματα πυρασφάλειας για επαγγελματικούς χώρους, κατοικίες & εξοχικά. Αναλαμβάνουμε να διεκπεραιώσουμε όλες τις υποθέσεις σας με την Πυροσβεστική Υπηρεσία όπως τη σύνταξη μελέτης πυρασφάλειας, την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας, την έγκαιρη ανανέωση του καθώς και λοιπές υπηρεσίες μηχανικού που ενδεχομένως απαιτούνται (Τοπογραφικά Διαγράμματα, Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων, Σύνταξη & Κατάθεση Μελέτης Πυρασφάλειας, Τροποποιητικών Μελετών, Σχεδιασμός Κατόψεων, Κατάρτιση Προϋπολογισμού Υλοποίησης Μελέτης Πυρασφάλειας κτλ).