16η Πυροσβεστική Διάταξη

29/10/2015
από Admin Admin

Καθορισμός των ελάχιστων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε υφιστάμενα εκπαιδευτήρια και στους βοηθητικούς χώρους αυτών, προκειμένου να προσαρμοστούν αυτά στα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα, με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών και ατυχημάτων, καθώς και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που βρίσκονται μέσα σ' αυτά.

Πεδίο Εφαρμογής και ισχύος

Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή στις Επιχειρήσεις − εγκαταστάσεις όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.δ. 71/1988 , όπως νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, κολέγια, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, κέντρα δια βίου μάθησης, ωδεία, σχολές οδηγών, σχολές επαγγελματικής κατάρτισης και εργαστήρια τέχνης (όπως ζωγραφικής και γλυπτικής) καθώς και στις ακόλουθες δραστηριότητες που έχουν λειτουργική εξάρτηση με το εκπαιδευτήριο και είναι της αυτής ιδιοκτησίας − εκμετάλλευσης:

α. Γραφεία (όπως γραμματεία, γραφεία εκπαιδευτικού προσωπικού και ιατρείο).

β. Αποθηκευτικοί χώροι (όπως αρχείο).

γ. Χώροι συνάθροισης κοινού εντός του κτιρίου του εκπαιδευτηρίου (όπως γυμναστήριο, τραπεζαρία, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα εκδηλώσεων και εστιατόριο).

δ. Εργαστήρια, χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιποί χώροι (όπως εργαστήρια φυσικοχημείας και Η/Υ, λεβητοστάσιο, μετασχηματιστές μέσης και υψηλής τάσης αποθήκη καυσίμων και κουζίνα).