Διαχείριση & Απόσυρση Ραδιενεργών Πυρανιχνευτών

10/11/2023
από Admin Admin

Περιγραφή Ανιχνευτών

Οι ανιχνευτές ιονισμού αποτέλεσαν τον πρώτο τύπο ανιχνευτών που αναπτύχθηκαν εμπορικά και ήταν πολύ δημοφιλής επιλογή, ειδικά για την καλύτερη απόκρισή τους σε φωτιές ταχείας καύσεως αλλά λιγότερο αποτελεσματικοί στις φωτιές βραδείας καύσεως.

Ωστόσο, είναι πλέον λιγότερο αποδεκτοί για περιβαλλοντολογικούς λόγους εξαιτίας του ραδιενεργού στοιχείου Am-241 (ισότοπο του Αμερίκιου) και για τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στην απόσυρσή τους μετά το τέλος ζωής. Σύμφωνα με διάφορες Οδηγίες Ασφαλείας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι συγκεκριμένοι ανιχνευτές πρέπει να αποφεύγονται σε κτίρια που υπάρχει ευπαθές κοινό και καλό είναι να αντικαθίστανται από οπτικούς ανιχνευτές καπνού.

Διαδικασία απόσυρσης

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», αναλαμβάνει τη μεταφορά και τη διαχείριση των ραδιενεργών ανιχνευτών. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

  • Γίνεται παραλαβή των ραδιενεργών ανιχνευτών από το χώρο σας, οι οποίοι συνοδεύονται με τα απαραίτητα παραστατικά διακίνησης.
  • Γίνεται καταγραφή των στοιχείων των ανιχνευτών, ώστε να εκδοθεί η κατάλληλη βεβαίωση αποδοχής από το ΕΚΕΦΕ για τη διαχείρισή τους.
  • Έπειτα από την αποδοχή, οι ανιχνευτές μεταφέρονται στο ΕΚΕΦΕ με αδειοδοτημένη μεταφορική εταιρεία από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).
  • Λίστα Αδειοδοτημένων Μεταφορικών Εταιρειών
  • Εφόσον οι ανιχνευτές παραληφθούν, φυλάσσονται σε ειδικό χώρο στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ, μέχρι να εκπονηθεί η διαδικασία ανακύκλωσης.
  • Μετά την απόσυρση των πυρανιχνευτών εκδίδεται το πρωτόκολλο παραλαβής και οριστικής κατοχής των ανιχνευτών από το ΕΚΕΦΕ, το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία ανακύκλωσης έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.